PO管材

PO管材原料通常是粒料,与PB、PEX和PE-RT一样。由于该材料对剪切和热应力仅为中度敏感,所以特别适用于单螺杆挤出。

链接到我们的产品:

下载

语言选择

  • 01 application pipe EN (4 MB)
    下载
  • 02 application pipe DE (4 MB)
    下载
  • 03 application pipe CN (3 MB)
    下载